Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін утворилася у 2016 році шляхом злиття двох кафедр – правознавства та соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра є випусковою кафедрою за спеціальністю 081 „Право“, а також забезпечує викладання юридичних та споріднених соціально-гуманітарних дисциплін для студентів усіх напрямів підготовки.

Основними принципами діяльності кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін є поєднання глибокої професійності науково-педагогічного складу та всебічного розвитку студентської молоді, постійного розширення наукового кругозору та забезпечення нерозривного зв’язку науково-освітньої діяльності з практичним навчанням.

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів. Наші студенти є постійними учасниками науково-практичних конференцій і форумів, духовно-культурних заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України, Університетом банківської справи, Львівським та Харківським інститутами Університету та іншими вищими навчальними закладами.

Науково-педагогічний склад кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін сформовано з висококваліфікованих та досвідчених викладачів.