Кафедру менеджменту та інформаційних технологій утворено у листопаді 2017р. Освітня діяльність кафедри базується на концептуальних засадах національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту»,  «Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій є випусковою кафедрою за спеціальністю 073 «Менеджмент» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти) та 121 «Інженерія програмного забезпечення» ((перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Спеціальність «Менеджмент» зорієнтована на підготовку керівників вищої ланки та керівників функціональних підрозділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на підготовку фахівців з розробки програмних систем, комп’ютерних програм, веб-сайтів, 3D-моделей, комп’ютерних ігор, інших програм інформаційних технологій.

Також кафедра менеджменту та інформаційних технологій забезпечує викладання блоку базових дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до стандартів вищої школи. Разом з іншими кафедрами, кафедра менеджменту та інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денній та заочній формах навчання.

Освітній процес забезпечує 1 доктор економічних наук, 2 доктори технічних наук, 5 кандидатів економічних наук, 3 кандидати технічних наук, 2 викладача.

Контактні дані:

keu@cibs.ubs.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164