Навчальний процес на кафедрі обліку і аудиту забезпечують 2 доктори економічних наук, професор, 6 кандидатів економічних наук та викладач.

Спеціальність „Облік і аудит“ акредитовано найвищим у державі четвертим рівнем акредитації.

Кафедра проводить підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр – базова вища освіта, яка дозволяє займати первинні посади спеціаліста з напрямку „Економіка та підприємництво“ (бухгалтер, економіст, ревізор, податковий інспектор);

магістр – повна вища освіта, яка дозволяє займати посади професіонала з напряму „Економіка та підприємництво“ (додатково до вище названих посад – викладач середнього навчального закладу, асистент, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник в галузі економіки, бухгалтерського обліку, аудиту).

Підготовка фахівців здійснюється в межах магістерських програм „Облік, аналіз і аудит небанківських фінансових установ“ та „ Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання“, що забезпечує підготовку облікових кадрів для фінансового сектору: кредитних спілок, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над високим фаховим рівнем викладання. Зокрема, викладачі проводять семінари для бухгалтерів, а також беруть участь в семінарах і програмах з актуальних проблем практики ведення бухгалтерського обліку в різних галузях економіки.

Навчальний процес повністю спрямований на підготовку сучасного фахівця з бухгалтерського обліку. Зокрема, для оволодіння студентами комп’ютерними бухгалтерськими програмами задіяно дві комп’ютерні аудиторії, що працюють у мережі Інтернет, мультимедійні засоби навчання. Під час навчання студенти на високому рівні опановують навики роботи з кількома програмними продуктами, що забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Студенти представляють Університет на фахових олімпіадах. Студенти протягом останніх п’яти років одні з кращих на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності „Облік і аудит“. На Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності „Облік і аудит“ протягом останніх шести років студенти кафедри займають місця у першій 20-ці кращих з більш ніж 120 учасників 60 вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівня акредитації, а у 2010 р. здобули диплом ІІІ ступеня, у 2011 р. – 28 та 32 місця зі 153 учасників, у 2012 р. – 23, 56 та 134 місця зі 189 учасників, у 2014 р. – 2 місце з 98 учасників, у 2016 р. – диплом ІІ та ІІІ ступеня. Важливим заохоченням для успішного навчання є можливість для кращих випускників продовжити навчання в аспірантурі Університету банківської справи.

Сторінка: 1 2 ()
Сторінка: 1 2 ()